СЕРЕДИНО-БУДСЬКА МІСЬКА РАДА
Сумська область, Шосткинський район

Інформаційно-аналітична довідка щодо переліку нормативно-правових актів, що набули чинності у період з 01.03.2021 до 05.03.2021

Дата: 18.03.2021 11:19
Кількість переглядів: 826

Фото без опису   На виконання доручення голови Сумської обласної державної адміністрації від 19.02.2021 № 7-ОД «Про здійснення моніторингу змін до чинного законодавства та доведення його результатів до відповідальних виконавців», для виконання в межах встановленої компетенції та врахування їх норм при реалізації державної політики у відповідних сферах та загального інформування доводимо інформаційно-аналітичну довідку щодо переліку нормативно-правових актів, що набули чинності у період з 01.03.2021 до 05.03.2021.

 

Інформаційно-аналітична довідка щодо переліку нормативно-правових актів, що набули чинності

у період з 01.03.2021 до 05.03.2021

                                                                                                                                                                                         

№з/п

Нормативно-правовий акт

Інформація щодо стану документа

Короткий зміст

1.

Президент України; указ від 24.02.2021 № 71/2021 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2021 році»

24.02.2021 – прийнятий

26.02.2021 – набрання чинності

 

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України та на виконання Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» постановлено: визначити на 2021 рік такі строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу: квітень - червень; жовтень – грудень. Призвати на строкову військову службу громадян України чоловічої статі, які відповідають вимогам частини першої статті 15 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу": у квітні - червні 2021 року; у жовтні - грудні 2021 року. Кабінету Міністрів України, обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити виконання заходів, пов'язаних із підготовкою та проведенням у 2021 році чергових призовів громадян України на строкову військову службу.

2.

Президент України; указ від 25.02.2021 № 73/2021 «Про Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України»

25.02.2021 – прийнятий

27.02.2021 – набрання чинності

 

З метою активного залучення органів місцевого самоврядування до процесів державотворення через належне представництво їхніх інтересів та участь у визначенні пріоритетів державної регіональної політики, забезпечення національної єдності, при цьому зберігаючи та розвиваючи культурну самобутність регіонів, сталого розвитку територіальних громад з урахуванням кращого європейського досвіду та стандартів Європейської хартії місцевого самоврядування, посилення культурних, економічних, інфраструктурних зв'язків між регіонами України та держав - членів Європейського Союзу, обміну досвідом та налагодження ефективної взаємодії між представниками органів місцевого самоврядування та державних органів влади, вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановлено утворити Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України як консультативно-дорадчий орган.

 3.

Кабінет Міністрів України; розпорядження від
24.02.2021 № 136-р
«Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки».

24.02.2021 – прийнятий

 

Затверджено план заходів з підготовки та відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, з урахуванням вимог законодавства щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок і в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших, не заборонених законодавством джерел фінансування.

4.

Кабінет Міністрів України; розпорядження від
24.02.2021 № 149-р
«Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2021-2022 роках».

24.02.2021 – прийнятий

 

Затверджено план дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2021-2022 роках. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, облдержадміністраціям забезпечити щокварталу до 10 числа наступного місяця інформування Кабінету Міністрів України про стан виконання плану дій, затвердженого цим розпорядженням.

5.

Кабінет Міністрів України; постанова від
24.02.2021 № 141
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р.
№ 1301».

24.02.2021 – прийнятий

27.02.2021 – набрання чинності

 

Внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. 
№ 1301 “Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами”. До медичних виробів, якими безоплатно забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та визначені категорії осіб через структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, Ради міністрів Автономної Республіки Крим (далі - структурні підрозділи з питань охорони здоров’я), належать: медичні вироби та інші засоби, якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та визначені категорії осіб в закладах охорони здоров’я для використання в амбулаторних умовах згідно з додатком 1; медичні вироби та інші засоби, якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та визначені категорії осіб в закладах охорони здоров’я для лікування в стаціонарних умовах згідно з додатком. Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та визначені категорії осіб забезпечуються безоплатно медичними виробами з урахуванням їх індивідуальних потреб.

6.

Кабінет Міністрів України; розпорядження від
24.02.2021 № 149-р
«Деякі питання реорганізації закладів освіти».

24.02.2021 – прийнятий

 

Здійснено в установленому порядку заходи, пов’язані з реорганізацією закладів освіти, шляхом приєднання: до Київського національного університету імені Тараса Шевченка (код згідно з ЄДРПОУ 02070944) Національної академії державного управління при Президентові України (код згідно з ЄДРПОУ 23696843); до Національного технічного університету “Дніпровська політехніка” (код згідно з ЄДРПОУ 02070743) Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (код згідно з ЄДРПОУ 25006848); до Державного університету “Одеська політехніка” (код згідно з ЄДРПОУ 43861328) Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (код згідно з ЄДРПОУ 23213365); до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (код згідно з ЄДРПОУ 02071205) Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (код згідно з ЄДРПОУ 23322597); до Національного університету “Львівська політехніка” (код згідно з ЄДРПОУ 02071010) Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (код згідно з ЄДРПОУ 23884645).

7.

Кабінет Міністрів України; постанова від
15.02.2021 № 133
«Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II-IV кварталах 2021 року».

15.02.2021 – прийнятий

27.02.2021 – набрання чинності

 

Затверджено Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II-IV кварталах 2021 року. Установити, що Порядок, затверджений цією постановою, застосовується з 1 квітня 2021 року. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям: 1) забезпечити розподіл централізовано закуплених лікарських засобів та медичних виробів згідно з обсягами відповідних медичних послуг, що підлягають оплаті за програмою медичних гарантій у 2021 році, між усіма надавачами медичних послуг, які уклали договір з Національною службою здоров’я, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності відповідно до вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298;                              2) забезпечити подання до Національної служби здоров’я не пізніше третього робочого дня з моменту розподілу та/або перерозподілу централізовано закуплених лікарських засобів та медичних виробів згідно з обсягами відповідних медичних послуг, що підлягають оплаті за програмою медичних гарантій у 2021 році, інформації про перелік лікарських засобів та медичних виробів (із зазначенням назви та кількості отриманих лікарських засобів і медичних виробів), а також перелік закладів охорони здоров’я, які їх отримали; 3) протягом трьох робочих днів з дати набрання чинності цією постановою забезпечити подання Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я відповідних державних адміністрацій до Національної служби здоров’я інформації про заклад охорони здоров’я, визначений для лікування дорослих та дітей із туберкульозом у стаціонарних та амбулаторних умовах на території кожної відповідної адміністративно-територіальної одиниці; 4) до 1 квітня 2021 р. забезпечити подання Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я відповідних державних адміністрацій до Національної служби здоров’я: переліку закладів охорони здоров’я, в яких буде утворено мобільні мультидисциплінарні команди з надання психіатричної допомоги, що надаватимуть допомогу за відповідним пакетом послуг, передбаченим програмою медичних гарантій; переліку закладів охорони здоров’я, визначених для реагування на надзвичайні ситуації природного, техногенного та епідеміологічного характеру у період з 1 числа місяця, наступного за місяцем відміни карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до 31 грудня 2021 року.

8.

Офіс Генерального прокурора України; наказ від 17.02.2021  № 40 «Про день початку роботи окружних прокуратур»

17.02.2021 – прийнятий

27.02.2021 – набрання чинності

 

 Днем початку роботи окружних прокуратур визначено 15 березня 2021 року.

9.

Кабінет Міністрів України; постанова від
24.02.2021 № 154
«Про внесення зміни до пункту 3-5 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236».

24.02.2021 – прийнятий

06.03.2021 – набрання чинності

 

Внесено зміни до пункту 3-5 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”- із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 104. Ця постанова набирає чинності через сім днів з дня її опублікування. Доповнити пункт підпунктом 11 такого змісту: здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів (посадки та висадки) автомобільним, залізничним транспортом, крім транзитних перевезень та перевезень: легковими автомобілями, кількість пасажирів, включаючи водія, в яких не більше п’яти осіб без урахування дітей віком до 14 років; службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами підприємств, закладів та установ в межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за два дні органи Національної поліції; пасажирів спеціальними залізничними рейсами у внутрішньому сполученні, рішення щодо яких приймається в кожному конкретному випадку перевізником за заявками обласних державних адміністрацій за погодженням з Міністерством інфраструктури та Міністерством охорони здоров’я, а також у приміському залізничному сполученні за рішенням перевізника, прийнятим за поданням чи за погодженням з обласною державною адміністрацією.”.

10.

Верховна Рада України; закон від 23.02.2021
№ 1285-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби».

23.02.2021 – прийнятий

06.03.2021 – набрання чинності

 

У Законі України "Про державну службу" у пункті 2 частини першої статті 15 слова "не більше п’яти" замінено словами "не більше трьох"; частину четверту статті 27 викладено в такій редакції: "4. Засідання конкурсної комісії є повноважним, якщо в ньому бере участь не менше половини її членів. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів членів такої комісії, які беруть участь у засіданні"; в абзаці першому частини першої статті 28 слова "не більше п’яти" замінити словами "не більше трьох"; у статті 83 частину третю викладено в такій редакції: "3. У разі звільнення з державної служби на підставі пунктів 6 і 7 частини першої цієї статті державному службовцю виплачується вихідна допомога у розмірі середньої місячної заробітної плати. Вихідна допомога державному службовцю, який звільняється на підставі пункту 7 частини першої цієї статті, виплачується одноразово за його бажанням у разі виходу на пенсію або досягнення 65-річного віку"; частину четверту в редакції Закону України від 16 грудня 2020 року № 1086-IX виключено;                        6) частину третю статті 87 викласти в такій редакції: "3. Суб’єкт призначення або керівник державної служби попереджає державного службовця про наступне звільнення на підставі пунктів 1 та 1-1 частини першої цієї статті у письмовій формі не пізніше ніж за 30 календарних днів. Одночасно з попередженням про звільнення на підставі пункту 1 частини першої цієї статті суб’єкт призначення або керівник державної служби пропонує державному службовцю іншу рівнозначну посаду державної служби або, як виняток, нижчу посаду державної служби відповідно до професійної підготовки та професійних компетентностей. При цьому враховується переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством про працю. Державний службовець звільняється на підставі пункту 1 частини першої цієї статті у разі, коли відсутня можливість запропонувати відповідні посади, а також у разі його відмови від переведення на запропоновану посаду".  Установити, що: 1) конкурси на посади, що обіймають особи, з якими до набрання чинності цим Законом укладені контракти про проходження державної служби на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, оголошуються протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом відповідно до черговості укладення контрактів про проходження державної служби на відповідні посади. У разі відсутності переможця конкурсу на посаду, зазначену в абзаці першому цього підпункту, суб’єкт призначення приймає рішення про проведення повторного конкурсу протягом 10 календарних днів з дня оприлюднення результатів конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби; 2) контракти про проходження державної служби на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, укладені до набрання чинності цим Законом, діють до призначення на посаду державної служби особи за результатами конкурсу, але не більше дев’яти місяців з дня набрання чинності цим Законом; 3) оголошені добори для призначення на вакантну посаду державної служби на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, рішення за результатами яких не оприлюднені, скасовуються; 4) у разі якщо на день набрання чинності цим Законом рішення про призначення на посаду державної служби особи за результатами добору не прийнято, результати відповідного добору скасовуються; 5) спеціальна перевірка, встановлена статтею 56 Закону України "Про запобігання корупції", не проводиться стосовно осіб, які призначаються на посади державної служби або в органах місцевого самоврядування не пізніше наступного робочого дня після припинення дії контракту про проходження ними державної служби на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за умови, що стосовно таких осіб вже проводилася спеціальна перевірка під час укладання відповідного контракту; 6) державні службовці, зараховані за штат відповідно до частини першої статті 87-1 Закону України "Про державну службу" до набрання чинності цим Законом, продовжують перебувати на державній службі згідно із Законом України "Про державну службу", виконуючи обов’язки державного службовця в межах, визначених керівником відповідного державного органу. Граничний строк такого перебування становить шість місяців з дня звільнення з посади. Умови оплати праці таких державних службовців визначаються Кабінетом Міністрів України; 7) державні службовці, яких призначено на посади державної служби за результатами добору та до набрання чинності цим Законом зараховано за штат відповідно до частини першої статті 87-1 Закону України "Про державну службу", продовжують перебувати на державній службі згідно із Законом України "Про державну службу", виконуючи обов’язки державного службовця в межах, визначених керівником відповідного державного органу. Такий державний службовець звільняється з державної служби керівником державного органу, за штатом якого він перебуває, через 30 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом з виплатою вихідної допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.

11.

Кабінет Міністрів України; розпорядження від
01.03.2021 № 154-р
«Питання використання експрес-тестів на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2».

01.03.2021 – прийнятий

 

Погодитись з пропозицією Міністерства охорони здоров’я стосовно розподілу експрес-тестів на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, закуплених за рахунок коштів, виділених у 2020 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2020 р. № 372 “Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” та поставлених у лютому 2021 р., між структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій (для подальшого забезпечення закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я, які проводять попередню діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, пропорційно чисельності наявного населення України станом на 1 січня 2020 р. з урахуванням середньомісячної кількості осіб, які прибувають з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, за останні три місяці), Міністерством оборони та Міністерством внутрішніх справ згідно з фактичною потребою, зазначеною у заявках та/або інших підтвердних документах.

12.

Кабінет Міністрів України; постанова від
24.02.2021 № 145
«Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року».

24.02.2021 – прийнятий

02.03.2021 – набрання чинності

 

Затверджено Державну соціальну програму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям: розробити та затвердити у тримісячний строк місцеві програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі; під час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік передбачати кошти, необхідні для виконання завдань і заходів Програми.  Виконавцям заходів Програми: забезпечити її виконання в межах коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством; подавати кожного півріччя до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення і подання щороку до 1 березня Кабінету Міністрів України. Строк виконання Програми - 2021-2025 роки.

13.

Кабінет Міністрів України; постанова від
24.02.2021 № 157
«Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я».

24.02.2021 – прийнятий, постанова не набрала чинності

 

Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298. Пункт 14 викладено в такій редакції: “14. Заявки на закупівлю товарів і послуг подаються структурними підрозділами з питань охорони здоров’я, закладами охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ (далі - підпорядковані установи), до МОЗ, крім заявок на закупівлю продуктів лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів та допоміжних засобів до них для проведення лабораторних досліджень (тестувань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2) методом полімеразної ланцюгової реакції. Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я запитують інформацію щодо потреби у товарах, зокрема у закладів охорони здоров’я приватної форми власності та фізичних осіб - підприємців, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг з НСЗУ договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Потреба в імунобіологічних препаратах (вакцинах), медичних виробах та допоміжних засобах до них для проведення лабораторних досліджень (тестувань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2) методом полімеразної ланцюгової реакції визначається МОЗ на національному рівні з територіальним розподілом.”. Абзац перший пункту 15 викласти в такій редакції:                              “15. Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я, підпорядковані установи складають заявки щодо потреби в закупівлі за бюджетні кошти згідно з номенклатурою (крім заявок для забезпечення продуктами лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію, та для задоволення потреби в імунобіологічних препаратах (вакцинах), медичних виробах та допоміжних засобах до них для проведення лабораторних досліджень (тестувань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2) методом полімеразної ланцюгової реакції) та забезпечують їх подання МОЗ до 1 жовтня року, що передує бюджетному періоду, в якому будуть здійснюватися закупівлі.”.

14.

Національне агентство з питань запобігання корупції України; наказ 18.01.2021  № 11/21 «Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції».

18.01.2021 – прийнятий

19.02.2021 – набрання чинності

 

Затверджено Порядок проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції. Об’єктами перевірки є державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, юридичні особи у випадках, передбачених Законом (далі - об’єкт утворення (визначення) уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції, виконання покладених на уповноважений підрозділ (уповноважену особу) завдань, звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, за умови надання згоди Національним агентством; підготовки, подання на погодження до Національного агентства антикорупційних програм та змін до них, їх виконання; призначення уповноваженої особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми в юридичних особах у випадках, передбачених Законом, звільнення такої особи за умови надання згоди Національним агентством; створення та функціонування внутрішніх і регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;                розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону; вжиття передбачених Законом заходів у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання повідомлення про вчинення такого правопорушення працівниками відповідного об’єкта; захисту викривачів; повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій; заборони на одержання пільг, послуг і майна; спеціальних перевірок; проведення службових розслідувань за поданнями спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції або приписами Національного агентства; притягнення до дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку осіб, які вчинили корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією; надання до Національного агентства в установленому порядку паперових копій розпорядчих документів про накладення дисциплінарних стягнень за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; скасування нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих) із порушенням вимог Закону. Перевірки проводять уповноважені особи Національного агентства, визначені відповідно до частини першої статті 13 Закону, які обіймають посади в самостійному структурному підрозділі апарату Національного агентства, до функцій якого належить проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції, за результатами автоматизованого розподілу. Перевірка може проводитися уповноваженою особою одноосібно або у складі комісії. Із числа уповноважених осіб, які входять до складу комісії, визначають голову комісії, який здійснює загальну організацію її роботи та виконує повноваження уповноваженої особи. До участі у проведенні перевірки не залучають уповноважену особу за наявності у неї потенційного, реального конфлікту інтересів.

15.

Національне агентство з питань запобігання корупції України; наказ 15.01.2021  № 8/21 «Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції».

15.01.2021 – прийнятий

19.02.2021 – набрання чинності

 

Затверджено Порядок внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції. Цей Порядок встановлює процедуру оформлення та внесення Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, захисту викривачів, інших вимог та обмежень, передбачених Законами України «Про запобігання корупції» та «Про політичні партії в Україні» (далі - Припис). Припис є письмовою вимогою щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері запобігання корупції та обов’язковим для виконання керівником відповідного органу, підприємства, установи, організації, політичної партії. Припис вноситься щодо усунення порушень вимог законодавства, проведення службового розслідування, притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності. Про результати виконання Припису особа, якій його адресовано, інформує Національне агентство упродовж десяти робочих днів з дня одержання Припису. Припис підписує Голова Національного агентства, заступник Голови Національного агентства відповідно до розподілу обов’язків або керівник відповідного самостійного структурного підрозділу апарату Національного агентства, якому згідно з положенням про самостійний структурний підрозділ надано право вносити Приписи.

16.

Верховна Рада України; закон від 05.02.2021
№ 1217-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі».

05.02.2021 – прийнятий, закон не набрав чинності

 

Згідно з положеннями Закону, ведення обліку трудової діяльності працівників здійснюватиметься в електронній формі у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Відповідні цифрові соціальні сервіси будуть впроваджені через 3 місяці, тобто з дати набрання чинності Законом. При укладенні трудового договору громадянин, який вперше приймається на роботу, має право подати вимогу про оформлення трудової книжки. Облік даних про трудову діяльність, освіту та інших відомостей про працівника вестиме Пенсійний фонд, який з 2000 року відповідає за накопичення, зберігання та обробку інформації про страховий стаж працівників для набуття ними права на отримання пенсій та страхових виплат. Інформація про трудову діяльність за попередні роки в електронний реєстр зможе вноситися як самостійно працівником, так і його роботодавцем у вигляді сканованих або оцифрованих копій передбачених законодавством документів (трудової книжки, довідок тощо) з обов’язковим накладанням кваліфікованого електронного підпису. За бажанням працівника роботодавець буде зобов’язаний продовжувати облік трудової діяльності в паперовій формі, однак у такому випадку паперова трудова книжка зберігатиметься в працівника. Включення до реєстру відсутніх відомостей з паперових трудових книжок передбачається здійснити протягом 5 років після набрання Законом чинності. У цей перехідний період може застосовуватися і паперова, і електронна форма обліку трудової діяльності.

17.

Кабінет Міністрів України; постанова від
03.03.2021 № 167
«Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості».

03.03.2021 – прийнятий

05.03.2021 – набрання чинності

 

Внесено такі зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 983 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості»: у підпункті 1 пункту 5 слово «три» замінити словом «чотири»; в абзаці третьому пункту 7 цифри і слово «2020 році» замінити цифрами і словами «2020 та 2021 роках»; в абзаці другому пункту 11 цифри і слово «2020 році» замінити цифрами і словами «2020 та 2021 роках».

18.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; наказ від 28.01.2021  № 159 «Про внесення зміни до Порядку визначення предмета закупівлі».

28.01.2021 – прийнятий

26.02.2021 – набрання чинності

 

Розділ II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15 квітня 2020 року № 708, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 року за № 500/34783, доповнено пунктом 21 такого змісту:                   «21. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг, необхідних для реалізації проектів та/або проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання всеукраїнського та міжнародного рівня, у тому числі проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, здійснюється за обсягом, номенклатурою, місцем поставки товарів або надання послуг окремо для кожного проекту (заходу), якщо такий проект (захід) включено до відповідних календарних планів Міністерства молоді та спорту України.».

19.

Кабінет Міністрів України; постанова від
03.03.2021 № 172
«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 278 і від 19 червня 2020 р. № 536».

03.03.2021 – прийнятий

06.03.2021 – набрання чинності

 

Внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р.                            № 278 “Деякі питання проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я” у 2019 році” і від 19 червня 2020 р. № 536 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для стажування лікарів-інтернів на базах стажування у 2020 році”.   У постанові Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 536:  абзац третій пункту 3 замінити абзацами такого змісту: “Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської держадміністрацій (далі — структурні підрозділи), які отримують бюджетні кошти відповідно до кількості лікарів-інтернів: першого року навчання 2020/21 навчального року, які працевлаштовані у комунальних закладах охорони здоров’я, що перебували на 15 серпня 2020 р. в управлінні органів місцевого самоврядування відповідних областей та м. Києва; другого року навчання 2021/22 навчального року, які працевлаштовані у комунальних закладах охорони здоров’я, що перебували на 15 серпня 2020 р. в управлінні органів місцевого самоврядування відповідних областей та м. Києва, та продовжують навчання; першого року навчання 2021/22 навчального року, які працевлаштовані у комунальних закладах охорони здоров’я, що перебуватимуть на 15 серпня 2021 р. в управлінні органів місцевого самоврядування відповідних областей та м. Києва.”; у першому реченні пункту 4 слова “першого року навчання” замінити словами і цифрою “, визначених абзацами третім — шостим пункту 3 цього Порядку”.

20.

Кабінет Міністрів України; розпорядження від
03.03.2021 № 163-р
«Про затвердження плану заходів на 2021-2022 роки щодо реалізації першого етапу Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року».

03.03.2021 – прийнятий

 

Затверджено план заходів на 2021-2022 роки щодо реалізації першого етапу Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року, що додається. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, та подати інформацію про стан його виконання Міністерству молоді та спорту до 14 березня 2023 р. для її узагальнення та подання до 14 квітня 2023 р. Кабінетові Міністрів України.

 

21.

Кабінет Міністрів України; розпорядження від
03.03.2021 № 165-р
«Про внесення змін до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 р. № 974 і від 10 травня 2018 р. № 342».

03.03.2021 – прийнятий

 

Внести до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 р. № 974 “Про схвалення Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад”і від 10 травня 2018 р. № 342 “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад” — із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 р. № 536.

22.

Кабінет Міністрів України; постанова від
03.03.2021 № 173
«Про внесення змін до переліку закладів фізичної культури і спорту, яким надається статус бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки».

03.03.2021 – прийнятий.

Відсутня інформація щодо опублікування постанови.

 

Внесено зміни до переліку закладів фізичної культури і спорту, яким надається статус бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2006 р.
№ 30. У розділі “Сумська область”: 1) у позиції “Лижна база, с. Токарі Сумського району” у графі “Види спорту” слова “лижні гонки - спорт осіб з інвалідністю” замінити словами “лижні перегони - спорт осіб з інвалідністю”; 2) у позиції “Універсальний легкоатлетичний манеж Сумського державного університету,  м. Суми” графу “Види спорту” викласти в такій редакції: “легка атлетика, волейбол, гандбол, легка атлетика - спорт осіб з інвалідністю”.

23.

Кабінет Міністрів України; постанова від
03.03.2021 № 179
«Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року».

03.03.2021 – прийнятий

06.03.2021 – набрання чинності

 

Затверджено Національну економічну стратегію на період до 2030 року. Установлено, що: Стратегія є основою під час розроблення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади планів заходів, проектів програмних і стратегічних документів, проектів законів та інших актів законодавства; заходи щодо реалізації визначених Стратегією шляхів досягнення стратегічних цілей і відповідних завдань державної економічної політики включаються до планів діяльності Кабінету Міністрів України; програмні та стратегічні документи Кабінету Міністрів України, плани діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади приводяться у відповідність із Стратегією (у разі потреби) і виконуються з урахуванням пріоритетності досягнення визначених Стратегією стратегічних цілей; моніторинг стану виконання Стратегії проводиться на єдиному веб-порталі електронного урядування шляхом узагальнення інформації про хід її імплементації і аналізу ступеня досягнення визначених цільових індикаторів у звітному періоді. Результати моніторингу враховуються під час розроблення заходів щодо реалізації визначених Стратегією шляхів досягнення стратегічних цілей і відповідних завдань державної економічної політики на плановий період;результати моніторингу стану виконання Стратегії розглядаються щокварталу на засіданні Кабінету Міністрів України; перегляд Стратегії здійснюється у 2024 та 2027 роках з урахуванням результатів її виконання.

24.

Кабінет Міністрів України; розпорядження від
03.03.2021 № 168-р
«Питання фінансування заходів, пов’язаних з вакцинацією населення і запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками».

03.03.2021 – прийнятий

 

Відповідно до пункту 24 статті 14 Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” установити, що кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 12 зазначеного Закону, спрямовуються у 2021 році в розмірі 1 823 672,4 тис. гривень Міністерству охорони здоров’я за рахунок залишку коштів, який утворився за програмою 3511380 “Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками” станом на 1 січня 2021 р., для здійснення: додаткових доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам лабораторних підрозділів Міністерства охорони здоров’я, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, шляхом збільшення за спеціальним фондом державного бюджету обсягу видатків споживання за програмамою 2301040 “Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями” у сумі 341 600 тис. гривень (з них оплата праці — 280 000 тис. гривень); для оплати медичних послуг з вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які надаються надавачами медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, шляхом встановлення за спеціальним фондом державного бюджету обсягу видатків споживання за програмою 2308060 “Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення” у сумі 1 482 072,4 тис. гривень.

25.

Кабінет Міністрів України; розпорядження від
03.03.2021 № 167-р
«Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації».

03.03.2021 – прийнятий

 

Затверджено план заходів з реалізації Концепції розвитку цифрових компетентносте.  Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям забезпечити: виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів;  подання Міністерству цифрової трансформації щопівроку до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформації про стан виконання плану заходів.  Рекомендувати органам місцевого самоврядування під час розроблення власних програмних документів передбачати заходи, спрямовані на розвиток цифрових компетентностей.

26.

Кабінет Міністрів України; постанова від
01.03.2021 № 163
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р.
№ 915».

01.03.2021 – прийнятий

03.03.2021 – набрання чинності

 

Внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 915 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виробництва та трансляції телерадіопрограм для державних потреб, збирання, оброблення та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансової підтримки системи державного іномовлення України”.  Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збирання, обробки та розповсюдження офіційної інформаційної продукції.

27.

Кабінет Міністрів України; постанова від
01.03.2021 № 178
«Деякі питання функціонування Електронної бази даних списку очікування на проведення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

01.03.2021 – прийнятий

05.03.2021 – набрання чинності

 

Затвердити Порядок функціонування Електронної бази даних списку очікування на проведення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Установлено, що Електронна база даних списку очікування на проведення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, функціонує протягом визначеного Міністерством охорони здоров’я періоду проведення в Україні вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

         

 

Начальник юридичного відділу

апарату Сумської обласної

державної адміністрації                                                                                                                                                                           Світлана КАЛАЙДОВА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь