СЕРЕДИНО-БУДСЬКА МІСЬКА РАДА
Сумська область, Шосткинський район

Оголошення про конкурс на зайняття вакантної посади

Дата: 23.03.2021 11:45
Кількість переглядів: 529

Фото без описуОГОЛОШЕННЯ!

Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Середино-Будської міської ради оголошує конкурс на зайняття вакантної посади вчителя-логопеда комунальної установи «Середино-Будський інклюзивно-ресурсний центр» Середино-Будської міської ради

УМОВИ

проведення конкурcу

на зайняття вакантної посади вчителя-логопеда комунальної установи «Середино-Будський інклюзивно-ресурсний центр» Середино-Будської

 міської ради

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

вчителя-логопеда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Розробляє і вдосконалює навчально-корекційні програми.
 2. Планує і здійснює навчально-корекційну роботу з дітьми, які мають порушення у мовленні, з урахуванням вікових, індивідуальних особливостей дітей.
 3. Вивчає та фіксує динаміку розвитку дітей.

4. Використовує активні форми і засоби активізації розвитку мовлення, фонематичного сприймання, попередження дизграфії, проводить логопедичні заняття.

5. Надає консультативну допомогу педагогічним працівникам закладів освіти, батькам.

6. Виховує у дітей почуття впевненості у собі, допомагає їм усвідомити досягнення у розвитку свого мовлення.

7. Дбає про поповнення матеріально-технічної бази логопедичного кабінету, добирає й виготовляє дидактичний матеріал з розвитку зв’язного мовлення.

8. Забезпечує збереження життя та здоров’я дітей на логопедичних заняттях.

9. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.

10. Систематично підвищує професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

 11. Веде встановлену документацію.

Умови оплати праці

Оплата праці здійснюються за рахунок освітньої субвенції. Передбачено всі пільги і переваги, тривалість щорічної відпустки, встановлені для вчителів спеціальних закладів загальної середньої освіти.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Безстроковий трудовий договір

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Особисто за адресою: 41000, Сумська область, м. Середина-Буда, вул. Сівер’янівська, 5, подаються такі документи:

 1. заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 2. копію паспорта громадянина України;
 3. письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;
 4. копію трудової книжки;
 5. копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 6. медичну довідку;
 7. дві фотографії розміром 6Х4 см;

Особа може надати інші документи, які можуть підтверджувати її професійні та моральні якості.

 

Строк подання документів: протягом 20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Середина-Буда, вул. Сівер’янівська, 5, о 09.00 14.04.2021

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Зикунова Наталія Олександрівна

тел.: (05451) 7 13 53

e-mail: 02147823@mail.gov.ua

 

 

 

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта ступеня магістра за спеціальністю “Спеціальна освіта” (“Корекційна освіта”, “Дефектологія”)

2

Досвід роботи

не менше 3 років за фахом.

3

Володіння державною мовою

вільно

Вимоги до компетентності

1

Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2) вміння працювати з інформацією;

2

Командна робота та взаємодія

1) вміння ефективно координувати свої дії з  діями інших членів колективу (команди);

2) вміння налагоджувати зворотний зв'язок з учасниками процесу професійної діяльності, комунікації тощо.

3

Сприйняття змін

1) орієнтація на інноваційність в роботі;

2) критична оцінка своєї роботи, сприйняття конструктивної критики;

3) здатність приймати зміни та змінюватись.

4

Технічні вміння

вміння користуватися офісною технікою, комп’ютерним обладнанням.

5

Знання сучасних інформаційних технологій

вільне користування законодавчими базами, відповідним програмним забезпеченням, знання Microsoft Word, Excel, Internet тощо.

6

Особистісні якості і компетенції

1) аналітичні здібності;

2) вміння працювати в стресових ситуаціях;

3) дисципліна і системність;

4) інноваційність та креативність;

5) саморозвиток та самоосвіта;

6) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

7) дипломатичність та гнучкість;

8) ініціативність;

9) здатність критично аналізувати;

10) орієнтація на обслуговування;

 

Професійні знання

Знання законодавства

1) КонституціяУкраїни

2) Закон України «Про освіту»,

3) Закон України «Про загальну середню освіту»

4) Закон України «Про дошкільну освіту»,

5) у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

6) знання основ спеціальної педагогіки;

7) Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988,

8) інші нормативно-правових актів у сфері освіти.

9) Закон України «Про звернення громадян»;

10) Закон України «Про  засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

 

І. Питання на перевірку знання

законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами

 1. Мета створення інклюзивно-ресурсних центрів. Основні нормативно-правові документи, якими керується Центр у своїй діяльності.
 2. Основні принципи діяльності центру. Основні нормативно-правові документи, якими керується центр в своїй діяльності.
 3. Основні завдання, які реалізовує Центр. Зобов’язання Центру.
 4. Вказати напрями комплексної оцінки за якими проводиться комплексне вивчення дитини. Які фахівці забезпечують кожен напрямок оцінювання.
 5. Мета проведення комплексної оцінки дитини. Необхідність проведення повторної оцінки. Умови коли батьки/законні представники дитини можуть оскаржувати висновки комплексної оцінки дитини.
 6. Назвіть документацію, яку необхідно подати батькам дитини з особливими освітніми потребами для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.
 7. Визначте Порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти. Який нормативний документ регламентує організацію інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти?
 8. Визначте порядок комплектування інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти. Який нормативний документ регламентує організацію інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти?
 9.  Вимоги до організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти.
 10. Умови організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.
 11. Порядок відкриття класу з інклюзивним навчанням.
 12. Порядок організації та проведення комплексної оцінки дітей щодо визначення особливих освітніх потреб.
 13. Організація надання психолого-педагогічної допомоги дитині з особливими освітніми потребами.
 14. Вкажіть основні міжнародні законодавчі документи у сфері інклюзивної освіти.
 15. Чим регламентується право дітей з особливими освітніми потребами на освіту?

ІІ. Питання на перевірку знання основ спеціальної педагогіки

 

1. Особливості навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями.

2. Особливості  навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку.

3. Особливості навчання та  виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

4. Особливості  навчання  та  виховання  дітей  з  порушеннями слуху. 

5. Особливості навчання та виховання дітей з порушеннями зору.

6. Особливості  навчання  та  виховання  дітей з порушеннями мовлення.

7. Особливості  навчання  та  виховання  дітей  з  розладами аутичного спектра.

8. Психолого-педагогічний супровід дітей зі складними порушеннями розвитку.

9. Охарактеризуйте основні групи дітей з порушеннями в розвитку.

10. Дати характеристику ступенів інтелектуального порушення.

11. Вимоги до психолого-педагогічної характеристики на дитину, для якої проводиться комплексна оцінка.

12. Поняття «інклюзивна освіта», переваги інклюзивної освіти, можливі бар’єри запровадження інклюзії в закладах.

13. Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.

14. Причини порушень психофізичного розвитку.

15. Порядок складання Індивідуальної програми розвитку.

16. Проаналізуйте систему корекційно-виховної роботи при  ДЦП.

17. Критичні періоди інтенсивного розвитку різних ланок мовленнєвої системи. Основні види логопедичної допомоги дітям, які мають мовленнєві порушення.

18. Особливості професійної діяльності корекційного педагога в роботі із сім’ями, що виховують дітей з особливими освітніми потребами.

19. Охарактеризуйте компоненти психологічної готовності до шкільного навчання.

20. Навчальний план. Особливості навчального плану спеціальної школи.

21. Навчальна програма. Особливості навчальних програм для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку.

22. Визначення поняття корекційна педагогіка. Мета та головні завдання корекційної педагогіки.

23. Відмінності термінів «інклюзія» та «інтеграція». Яку користь дає інклюзивне навчання дітям з особливими освітніми потребами та їхніми здоровими однолітками?

24. Обґрунтуйте необхідність створення спеціальних умов для навчання і виховання дітей з РДА.

25. Визначте умови виховання дитини в сім’ї, яких необхідно дотримуватись, щоб запобігти порушень мовлення.

26. Визначте сучасні засоби фізичної реабілітації при роботі з дітьми з порушеннями опорно-рухового апарату.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь