СЕРЕДИНО-БУДСЬКА МІСЬКА РАДА
Сумська область, Шосткинський район

Правова допомога інформує.

Дата: 01.08.2023 13:41
Кількість переглядів: 100

Фото без описуВрегулювання простроченої заборгованості у період дії воєнного стану в Україні

Законом України від 27 липня 2022 року № 2459- IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання простроченої заборгованості у період дії воєнного стану в Україні» передбачено перелік осіб, які належать до захищених категорій громадян та мають право повідомити Банк про своє бажання щодо припинення взаємодії з представниками банку з питань врегулювання їх простроченої заборгованості.

Закон забороняє взаємодію за власною ініціативою із позичальником, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, які відносяться до категорії захищених осіб та надали відповідну про це заяву до банку про належність до цієї категорії.

До такої категорії належать:

а) військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України;

б) військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби;

в) члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти;

г) особи, які перебувають у полоні, особи, з якими втрачено зв’язок, особи, зниклі безвісти;

Підтвердження належності до захищеної категорії повинно бути наведене наступними документами згідно Закону:

а) для військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України, – підписана командиром (начальником, керівником) або особою, яка його заміщує, відповідного структурного підрозділу, в якому проходить службу такий військовослужбовець, або керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який здійснив заходи щодо призову споживача на військову службу, скріплена гербовою печаткою довідка за формою, встановленою додатком № 2 до цього Закону. Допускається складення довідки рукописним способом;

б) для військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби, – посвідчення інваліда війни;

в) для членів сімей військовослужбовців, які загинули чи померли, – посвідчення члена сім’ї загиблого;

г) для осіб, які перебувають у полоні, осіб, з якими втрачено зв’язок, осіб, зниклих безвісти, для членів сімей військовослужбовців, які зникли безвісти, – інформація, надана державним підприємством, яке виконує функції Національного інформаційного бюро, про те, що особа утримується в полоні або перебуває у заручниках держави-агресора, або включена до реєстру як така, з якою втрачено зв’язок, або зникла безвісти.

Кредитодавець та новий кредитор зобов’язані розмістити на головній сторінці свого веб-сайту адресу електронної пошти, місцезнаходження та номер телефону (гарячої лінії, контакт-центру), за якими приймаються повідомлення споживачів та інших зазначених у цьому пункті осіб про належність особи до захищеної категорії.

Важливо! Споживач, який втратив належність до захищеної категорії, зобов’язаний повідомити про це банк протягом 30 календарних днів з дня втрати належності. Банк має право звернутися за підтвердженням інформації щодо належності споживача до захищеної категорії до центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебуває структурний підрозділ, у якому проходить службу такий споживач, територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який здійснив заходи щодо призову споживача на військову службу, державного підприємства, яке виконує функції Національного інформаційного бюро, — щодо інформації, що особа утримується в полоні або перебуває у заручниках держави-агресора, або включена до реєстру як така, з якою втрачено зв’язок, або зникла безвісти.

Порядок отримання статусу учасника бойових дій добровольцями

Відповідно до змін внесених від 15.04 2023 р до ст. 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” , особи, які з 24 лютого по 25 березня 2022 року відповідно до Закону України “Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України” або у взаємодії із Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, які перебували безпосередньо в районах ведення бойових дій та у період здійснення зазначених заходів, мають право на отримання статусу учасника бойових дій.

Отримати статус УБД зможуть особи, які брали участь в бойових діях як самостійно, так і у складі добровольчого формування.

Рішення про надання статусу учасника бойових дій приймає міжвідомча комісія, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких осіб і членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.

Підставою для надання статусу учасника бойових дій є довідка, видана командиром військової частини (органу, підрозділу) Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України та інших утворених відповідно до Закону військових формувань чи правоохоронних органів.

У разі відсутності вищезазначеної довідки, можуть бути подані письмові свідчення (заяви) свідків. До уваги беруться свідчення осіб, підпис на яких засвідчений нотаріально, яким встановлено статус учасника бойових дій (військовослужбовців) та/або статус особи з інвалідністю внаслідок війни (військовослужбовців) та які мають документальне підтвердження своєї участі у бойових діях, за період, за який вони свідчать.

Підставою для надання статусу можуть бути свідчення не менше ніж трьох свідків (одним із яких є командир підрозділу, в зоні відповідальності якого перебувала особа або добровольче формування, у складі якого особа брала участь у здійсненні відповідних заходів). Свідчення мають бути викладені письмово, підпис свідка нотаріально посвідчується.

Особам, які отримали поранення, контузію, каліцтво, що унеможливило подальше виконання ними бойових завдань (крім випадків необережного поводження із зброєю, самокалічення), можна подати свідчення не менше ніж двох свідків, які брали участь у бойових діях, про період безпосередньої участі у таких заходах, а також медичні документи, що підтверджують отримання особою поранення, контузії, каліцтва.

До періоду безпосередньої участі особи, у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, включається період, підтверджений усіма свідками.

Для отримання відповідного статусу добровольцям потрібно подати на ім’я свого керівництва рапорт стосовно надання комплекту документів, які є підставою для надання статусу УБД (довідки).

Керівництво через відповідні підрозділи служб персоналу (кадрових центрів) організовує оформлення та видання документів: довідки про безпосередню участь у бойових заходах, один із документів – витягу (копії) бойових донесень з журналів бойових дій, з вахтових журналів; копій польотних листів, матеріалів службових розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.

Також можуть додаватись інші документи, які містять докази та підтверджують факт виконання вами особисто або у складі військової частини (органу, підрозділу), установи та закладу бойових (службових) завдань.

Для тих, хто перебував у полоні або в заручниках – матеріали службових розслідувань за фактом потрапляння в полон або в заручники.

Після отримання необхідних документів треба звернутись до Комісії з питань розгляду матеріалів про надання статусу УБД (далі – Комісія) та подати такі документи:

 • рапорт (заяву) щодо розгляду документів на Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій;
 • документи, зазначені вище;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • засвідчені копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видання паспорта, місце проживання та документа про присвоєння ідентифікаційного номера або лицьового і зворотного боку паспорта громадянина України у формі картки та документа, що підтверджує місце проживання;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.

Дана Комісія зобов’язана, у місячний строк з дня отримання усіх вищеперерахованих документів, поінформувати особу про ухвалене рішення та роз’яснити порядок отримання посвідчення УБД.

У випадку відмови Комісії у визнанні військовослужбовця УБД, таке рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Порядок отримання статусу учасника бойових дій військовослужбовцями Збройних Сил України

Міністерством юстиції України здійснено державну реєстрацію Наказу Міністерства оборони України від 10 листопада 2022 року № 369 «Про затвердження Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни та вирішення спірних питань щодо зарахування окремих періодів служби до вислуги років та Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни – учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання ветеранами війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості».
          Згідно з даним Наказом, у Міноборони, ЗСУ, ГУР МО та ДССТ формуються та починають роботу Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій військовослужбовців Збройних Сил України, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, за умови виконання ними особисто або у складі військової частини (органу, підрозділу), установи та закладу бойових (службових) завдань, проведення розвідувальних заходів, зокрема які отримали поранення, контузії, каліцтва (далі – Комісії).

Рішення про надання та позбавлення статусу учасника бойових дій приймається комісіями з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, утвореними в Міноборони, Національній гвардії, СБУ, Адміністрації Держприкордонслужби, ДСНС.

Статус учасника бойових дій надається членам екіпажів кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків та вертольотів, особам, які, перебуваючи на борту кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків (вертольотів) Збройних Сил, Національної гвардії, Держприкордонслужби, СБУ та ДСНС, виконували бойове (службове) завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав і незаконними збройними формуваннями починаючи з 20 лютого 2014 року.

Хто може подавати документи для отримання статус УБД?
– командир частини, який централізовано подає документи на підлеглих військовослужбовців;
– військовослужбовець, який самостійно збирає документи та подає їх до відповідної комісії;
– особа, яка звільнена з військової служби, через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Підставою для надання особі статусу учасника бойових дій можуть бути документи, які підтверджують виконання бойових (службових) завдань в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав і незаконними збройними формуваннями, зокрема:

 • витяги з наказів про направлення (прибуття) у (з) відрядження для виконання бойового (службового) завдання;
 • витяги з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень (підсумкових, термінових та позатермінових), журналів бойових дій (оперативних завдань), які підтверджують факт безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав і незаконними збройними формуваннями;
 • рапорти командирів екіпажів кораблів (катерів, суден забезпечення, літаків, вертольотів) або командирів підрозділів про виконання завдання;
 • вахтові журнали;
 • польотні листи;
 • списки осіб, які перевозяться державним повітряним судном;
 • описи вантажів, які перевозяться державним повітряним судном;
 • документи об’єктивного контролю, фото-, відео- та звукозаписи, які містять достатні докази безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав і незаконними збройними формуваннями;
 • витяги з наказів про результати спеціальних (службових) розслідувань за фактами (наслідками) безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав і незаконними збройними формуваннями;
 • витяги з наказів про результати спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв;
 • посвідчення про відрядження.

Комісія приймає рішення про надання статусу УБД протягом одного місяця з дня надходження документів.

У разі відмови в наданні особі статусу учасника бойових дій питання про надання такого статусу може повторно виноситися на розгляд комісії за рішенням керівника відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади чи іншого державного органу.

Середино-Будське бюро правової допомоги


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь